produktion - græstyper

hø og wraphø til heste der ikke tåler højt sukkerindhold

Se frøfirmaets tekst til vores græsfrøblanding herunder.

Heste Strukturgræs nr. 406667 er en specialblanding der er ekstra god til heste der dårligt tåler de almindelige græsblandinger og har behov for struktur-rigt hø / wrap med lavt indhold af sukker. Ved korrekt bjergning vil der være ekstra lang tyggetid på denne blanding. Heste Strukturgræs er velegnet til hø og wrap produktion. INDHOLD: 20% swaj + 20% ragnar + 20% liherold + 15% licarta + 15% lato + 5% tagera + 5% donata.

Græsfrøblanding tilsættes 4% Lucerne SW Nexus. Tilmeldt Danske Sortsafprøvninger.

grovfoder til heste - hvordan ???

Hø lavet på specialgræsser

Vi laver udelukkende hø og wraphø på græsblanding beskrevet herover. Marken er vedligeholdt med kalk og gødning og er sprøjtefri. Sådan høster vi hø: Vi skårlægger når fotosyntesen i græsset er så lavt som muligt. Allerede samme dag spredes græsset i et jævnt lag og herefter vendes græsset efter behov indtil det er klar til lager. På sidstedagen rives græsset (høet) sammen, der udtages prøver til analyse, høet presses i baller og køres på lager. Vejret betyder rigtig meget for antal dage fra skårlægning til høsten er i hus.

Wraphø lavet på specialgræsser

Wraphø høstes på samme måde som hø, men ligger færre dage på marken før det presses og wrappes. Kendetegn på godt og korrekt bjerget wraphø: Duft som blanding af sød tobak / figen / hø. Er efter åbning frisk i lang tid, bliver ikke varm og danner ikke skimmelsvamp.

Analyseprøver

Sådan tester vi HØ: Der udtages prøver fordelt over hele marken ½ time før høet presses i baller. Prøverne pakkes lufttæt og sendes straks til laboratoriet.

Sådan tester vi WRAPHØ: Prøver udtages 6-8 uger efter indpakning, når wraphøet er klar til brug. Med et specialbor bores 60 cm. lange prøver ud af udvalgte baller. Prøverne pakkes lufttæt og indsendes straks efter udtagning. Se billede

Garanti

Vøres hø og wraphø produceres udelukkende på Heste Strukturgræs. Græsset er sprøjtefri og garanteret fri for giftige planter. Finder du dårligt hø eller wraphø, så gem det og ring / SMS straks, så kommer vi forbi og kigger på det. Er ballen uegnet til hestefoder, leverer vi en ny balle eller trækker fra på pris.

levering direkte ved stalddøren

Du betaler kun for dieselforbruget.

foderanalyse viser

Tørstofindhold. Giver et fingerpeg om kvalitet og holdbarhed.

Fordøjeligt energi. Energiindhold i foderet. Målt i Mega Joules (MJ).

Råprotein. Et af kroppens byggesten. Vigtig for vedligeholdelse af bl.a. muskler, hove, pels og hud.

Lysin. (aminosyre). Bindeled i protein.

Cellevægsstoffer / fibre. Cellulose, hemicellulose og lignin. Lavt tal = tynde strå. Højt tal = grove strå.

Sukkerstoffer.

Test 1: Simple sukkerstoffer inklusiv fruktan = de mindre farlige sukkerstoffer, der delvis kan opløses og udvaskes ved iblødsætning i vand.

Test 2: Sukkerstoffer eksklusiv fruktan = de mere farlige sukkerstoffer der ikke kan opløses/udvaskes.

Test 3: Glucosemolekyler der sammen med sukkerstivelse har en kraftig elevator-effekt på blodsukker. Test 2 og 3 er vigtige hvis man har heste med tendens til forfangenhed.

NFC / Mineraler. Samlet tal for reststoffer, herunder mineraler. Mineraler er ikke specificeret, dette kræver en ekstra analyse.

opbevaring af hø og wraphø

Hø skal opbevares tørt og støvfrit. Støv fra dårlig opbevaring og svampesporer fra dårligt bjerget hø er yderst skadeligt for heste (luftveje, hoste). Wraphø der er indpakket i plast kan opbevares både ude og inde. Pas på indpakningen ved transport og pas på mus og store fugle der kan lave hul i indpakningen under opbevaring.

ph værdi i wrap og wraphø

Wrap og wraphø har lavt pH værdi, så hvis din hest har mavekatar / mavesår skal du være ekstra opmærksom hvis du fodrer med wrap med lavt pH (sur lugt). Hesten får tynd mave, og bliver sløv og uoplagt i dagligt arbejde.

ensilerings proces

Når en balle er blevet wrappet (lufttæt indpakning) forsvinder ilten og uønskede bakterier dør. En del af glukosen i græsset omdannes til mælkesyre. Efterhånden som mælkesyre dannes, sker ensileringen.

Alle billeder fra eget arkiv