produktion - græstyper

hø og wraphø til heste der ikke tåler højt sukkerindhold

Marken er tilsået med græsblanding tilsat lucerne. Se tekst fra frøfirma herunder.

Heste Strukturgræs nr. 406667 er en specialblanding der er ekstra god til heste der dårligt tåler de almindelige græsblandinger og har behov for struktur-rigt hø/wrap med lavt indhold af sukker. Ved korrekt bjergning vil der være ekstra lang tyggetid på denne blanding. Heste Strukturgræs er velegnet til hø og wrap produktion. INDHOLD: 20% swaj + 20% ragnar + 20% liherold + 15% licarta + 15% lato + 5% tagera + 5% donata.

Lucerne SW Nexus nr. 321304. Tilmeldt Danske Sortsafprøvninger.

Den færdige frøblanding der bruges indeholder 96% Heste Strukturgræs og 4% lucerne.

grovfoder til heste - hvordan ???

Hø lavet på specialgræsser

Vi laver udelukkende hø og wraphø på græsblanding beskrevet herover. Marken er vedligeholdt med kalk og gødning og er sprøjtefri. Sådan høster vi: På førstedagen skårlægges græsset og senere samme dag spredes græsset ud i et jævnt lag. De efterfølgende dage vendes græsset en gang dagligt, senere i forløbet vendes græsset (der nu næsten er hø) hver anden dag. Sidste dag bliver høet revet sammen, der udtages prøver til analyse, og høet presses i baller og køres på lager. Vejret betyder rigtig meget for antal dage fra skårlægning til høsten er i hus.

Wraphø lavet på specialgræsser

Wraphø høstes på samme tidspunkt og på samme måde som hø, men ligger færre dage på marken før det presses og wrappes. Kendetegn på godt og korrekt bjerget wraphø: Duft som blanding af sød tobak / hø. En åbnet balle er frisk i meget lang tid, bliver ikke varm og danner ikke skimmel.

Analyseprøver

Sådan tester vi HØ: Der udtages prøver fordelt over hele marken ½ time før høet presses i baller. Prøverne pakkes lufttæt og sendes straks til laboratoriet.

Sådan tester vi WRAPHØ: Prøver udtages 8 uger efter indpakning, når wrappen er klar til brug. Med et specialbor bores 60 cm. lange prøver ud af udvalgte baller. Prøverne pakkes lufttæt og indsendes straks efter udtagning. Se billede

Garanti

Vøres hø og wraphø produceres udelukkende på Heste Strukturgræs. Græsset er sprøjtefri og garanteret fri for giftige planter. Finder du dårligt hø eller wraphø, så gem det og ring / SMS straks, så kommer vi forbi og kigger på det. Er ballen uegnet til hestefoder, leverer vi en ny balle / trækker fra på pris.

levering direkte ved stalddøren

Du betaler kun for dieselforbruget.

vi tester for følgende

Tørstofindhold. Højt tørstofindhold er tegn på god holdbarhed og kvalitet.

Fordøjeligt energi. Viser hvor meget energi der er i foderet. Vi får målt i Mega Joules (MJ) med en tabel for omregning til Foder Enheder (FE).

Råprotein. Et af kroppens vigtige byggesten. Vigtig for vedligeholdelse af kroppen, herunder bl.a. muskler, hove, pels og hud.

Lysin. (aminosyre). Bindeled i protein.

Cellevægsstoffer / fibre. Består af cellulose, hemicellulose og lignin. Jo højere procenttal, jo grovere er stråene. Grove strå giver god lang tyggetid og god spytproduktion.

Sukkerstoffer I. Vigtige tal i en analyse, da heste er sensitive overfor sukker. Vores analyse indeholder 3 tests af sukker. Første testtal viser de simple sukkerstoffer inklusiv fruktan = de mindre farlige sukkerstoffer, der delvis kan opløses og udvaskes ved iblødsætning i vand.

Sukkerstoffer II. Andet testtal viser simple sukkerstoffer eksklusiv fruktan (sucrose, loktose, maltose) = de farlige sukkerstoffer der ikke kan opløses/udvaskes.

Sukkerstoffer III. Tredie testtal viser Glucosemolekyler der sammen med Sukkerstivelse har en kraftig elevator-effekt på blodsukker. Test II og III er vigtige tal, hvis man har heste med tendens til forfangenhed.

Mineraler. Testtallet er et samlet tal, og ikke specificeret for de enkelte mineraler, dette kræver en ekstra analyse.

hvad er det ???

opbevaring af hø og wraphø

Det er vigtigt at hø opbevares absolut tørt og støvfrit. Støv fra dårlig opbevaring og fra dårligt bjerget hø der danner svampesporer er yderst skadeligt for heste (luftvejsproblemer, hoste). Wraphø der er indpakket i 8 lag plast kan opbevares både ude og inde. Pas på indpakningen ved transport. Vær opmærksom på mus og store fugle der kan lave hul i indpakningen under opbevaring.

ph værdi i wraphø

Måleenhed, skala 0 > 14. Under pH 7 = surt. Over pH 7 = basisk. Wrap og wraphø har lavt pH værdi, så hvis din hest har mavekatar / mavesår skal du være ekstra opmærksom hvis du fodrer med wrap med en kraftig sur lugt som er tegn på lavt pH. (hesten får tynd mave, og bliver sløv og uoplagt i dagligt arbejde).

ensileringsproces

Når en balle er blevet wrappet (lufttæt indpakning) forsvinder ilten og uønskede bakterier dør. Mælkesyrebakterier udnytter nu glukosen i græsset og omdanner en del af denne til mælkesyre. Efterhånden som mælkesyre dannes, sker ensileringen og pH værdien falder.

Klar til brug 6 - 8 uger efter indpakning.

Følg os på www.ktkk.dk