produktion - græstyper

hø og wraphø til heste der ikke tåler højt sukkerindhold

Marken er tilsået med græsblanding tilsat lucerne. Se frøfirmaets tekst herunder.

Heste Strukturgræs nr. 406667 er en specialblanding der er ekstra god til heste der dårligt tåler de almindelige græsblandinger og har behov for struktur-rigt hø/wraphø med lavt indhold af sukker. Ved korrekt bjergning vil der være ekstra lang tyggetid på denne blanding. Heste Strukturgræs er velegnet til hø og wraphø produktion. INDHOLD: 20% swaj + 20% ragnar + 20% liherold + 15% licarta + 15% lato + 5% tagera + 5% donata.

Græsfrøblanding tilsættes 4% Lucerne SW Nexus nr. 321304. Tilmeldt Danske Sortsafprøvninger.

grovfoder til heste - hvordan ???

Hø lavet på specialgræsser

Vi laver udelukkende hø og wraphø på græsblanding beskrevet herover. Marken er vedligeholdt med kalk og gødning og er sprøjtefri. Sådan høster vi hø: Vi skårlægger når fotosyntesen i græsset er så lav som muligt. Allerede samme dag spredes græsset i et jævnt lag og herefter vendes græsset efter behov indtil det er klar til lager. På sidstedagen rives græsset (høet) sammen, der udtages prøver til analyse, høet presses i baller og køres på lager. Vejret betyder rigtig meget for antal dage fra skårlægning til høsten er i hus.

Wraphø lavet på specialgræsser

Wraphø høstes på samme måde som hø, men ligger færre dage på marken før det presses og wrappes. Kendetegn på godt og korrekt bjerget wraphø: Duft som blanding af sød tobak / hø. En korrekt bjerget wraphøballe er efter åbning frisk i lang tid, bliver ikke varm og danner ikke skimmel.

Wraphø må ikke forveksles med almindelig wrap, der laves af græs med højt sukkerindhold og kun ligger 1-2 dage på marken før det presses og wrappes. Kendetegn på wrap: Høj fugtighed og en stærk sur lugt, en åbnet balle begynder hurtigt at varme og danne skimmelsvamp.

Analyseprøver

Sådan tester vi HØ: Der udtages prøver fordelt over hele marken ½ time før høet presses i baller. Prøverne pakkes lufttæt og sendes straks til laboratoriet.

Sådan tester vi WRAPHØ: Prøver udtages 8 uger efter indpakning, når wraphøet er klar til brug. Med et specialbor bores 60 cm. lange prøver ud af udvalgte baller. Prøverne pakkes lufttæt og indsendes straks efter udtagning. Se billede

Garanti

Vøres hø og wraphø produceres udelukkende på Heste Strukturgræs. Græsset er sprøjtefri og garanteret fri for giftige planter. Finder du dårligt hø eller wraphø, så gem det og ring / SMS straks, så kommer vi forbi og kigger på det. Er ballen uegnet til hestefoder, leverer vi en ny balle eller trækker fra på pris.

levering direkte ved stalddøren

Du betaler kun for dieselforbruget.

vi tester for følgende

Tørstofindhold. Højt tørstofindhold er tegn på god holdbarhed og kvalitet.

Fordøjeligt energi. Viser hvor meget energi der er i foderet. Vi får målt i Mega Joules (MJ).

Råprotein. Et af kroppens vigtige byggesten. Vigtig for vedligeholdelse af kroppen, herunder bl.a. muskler, hove, pels og hud.

Lysin. (aminosyre). Bindeled i protein.

Cellevægsstoffer / fibre. Består af cellulose, hemicellulose og lignin. Jo højere procenttal, jo grovere er stråene. Grove strå giver god lang tyggetid og god spytproduktion.

Sukkerstoffer. Vigtige tal i en analyse, da heste er sensitive overfor sukker. Vores analyse indeholder tre tests af sukkerstoffer.

Test 1: Simple sukkerstoffer inklusiv fruktan = de mindre farlige sukkerstoffer, der delvis kan opløses og udvaskes ved iblødsætning i vand. Test 2: Simple sukkerstoffer eksklusiv fruktan (sucrose, loktose, maltose) = de mere farlige sukkerstoffer der ikke kan opløses/udvaskes. Test 3: Glucosemolekyler der sammen med sukkerstivelse har en kraftig elevator-effekt på blodsukker. Test 2 og 3 er vigtige tal, hvis man har heste med tendens til forfangenhed.

NFC og Mineraler. Testtallet er et samlet tal, og ikke specificeret for de enkelte mineraler, dette kræver en ekstra analyse.

hvad er det ???

opbevaring af hø og wraphø

Hø skal opbevares tørt og støvfrit. Støv fra dårlig opbevaring og svampesporer fra dårligt bjerget hø er yderst skadeligt for heste (luftveje, hoste). Wraphø der er indpakket i plast kan opbevares både ude og inde. Pas på indpakningen ved transport og pas på mus og store fugle der kan lave hul i indpakningen under opbevaring.

ph værdi i wrap og wraphø

Måleenhed, skala 0 > 14. Under pH 7 = surt. Over pH 7 = basisk. Wrap og wraphø har lavt pH værdi, så hvis din hest har mavekatar / mavesår skal du være ekstra opmærksom hvis du fodrer med wrap med en kraftig sur lugt som er tegn på lavt pH. (hesten får tynd mave, og bliver sløv og uoplagt i dagligt arbejde).

ensileringsproces

Når en balle er blevet wrappet (lufttæt indpakning) forsvinder ilten og uønskede bakterier dør. Mælkesyrebakterier udnytter nu glukosen i græsset og omdanner en del af denne til mælkesyre. Efterhånden som mælkesyre dannes, sker ensileringen og pH værdien falder.

Klar til brug 6 - 8 uger efter indpakning.

Alle hestebilleder fra eget arkiv