Produktion - græstyper

Hø og wraphø, specielt til heste der ikke tåler højt sukkerindhold

Marken er tilsået med græsblanding tilsat lucerne. Se tekst fra frøfirma herunder.

Heste Strukturgræs nr. 406667 er en specialblanding der er ekstra god til heste der dårligt tåler de almindelige græsblandinger og har behov for struktur-rigt hø/wrap med lavt indhold af sukker. Ved korrekt bjergning vil der være ekstra lang tyggetid på denne blanding. Heste Strukturgræs er velegnet til hø og wrap produktion. INDHOLD: 20% swaj + 20% ragnar + 20% liherold + 15% licarta + 15% lato + 5% tagera + 5% donata.

Lucerne SW Nexus nr. 321304. Tilmeldt Danske Sortsafprøvninger.

Den færdige frøblanding der bruges indeholder 96% Heste Strukturgræs og 4% lucerne.

LEVERING DIREKTE VED STALDDØREN

grovfoder til heste - hvordan ?

Hø lavet på specialgræsser

Vi laver udelukkende hø og wraphø på græsblanding beskrevet herover. Marken er vedligeholdt med kalk og gødning og er sprøjtefri. Sådan høster vi: På førstedagen skårlægges græsset og senere samme dag spredes græsset ud i et jævnt lag. De efterfølgende dage vendes græsset en gang dagligt, senere i forløbet vendes græsset (der nu næsten er hø) hver anden dag. Sidste dag bliver høet revet sammen, der udtages prøver til analyse, og høet presses i baller og køres på lager. Vejret betyder rigtig meget for antal dage fra skårlægning til høsten er i hus.

Wraphø lavet på specialgræsser

Wraphø høstes på samme tidspunkt og på samme måde som hø, men ligger færre dage på marken før det presses og wrappes. Kendetegn på godt og korrekt bjerget wraphø: Duft som blanding af sød tobak / hø. En åbnet balle er frisk i meget lang tid, bliver ikke varm og danner ikke skimmel.

Analyseprøver

Sådan tester vi HØ: Der udtages prøver fordelt over hele marken ½ time før høet presses i baller. Prøverne pakkes lufttæt og sendes straks til laboratoriet.

Sådan tester vi WRAPHØ: Prøver udtages 8 uger efter indpakning, når wrappen er klar til brug. Med et specialbor bores 60 cm. lange prøver ud af udvalgte baller. Prøverne pakkes lufttæt og indsendes straks efter udtagning. Se billede

Vi tester for følgende:

Tørstofindhold. (Angives i procenter). Højt tørstofindhold er tegn på god holdbarhed og god kvalitet, dog med en max.-grænse for hø omkring 90%.

Fordøjeligt energi. Viser hvor meger energi der er i foderet, eller sagt på en anden måde: hvor mange kalorier hesten får. Vi får målt i Mega Joules (MJ) med en tabel for omregning til Foder Enheder (FE).

Råprotein. Et af kroppens vigtige byggesten. Vigtig for vedligeholdelse af kroppen, herunder bl.a. muskler, hove, hår og hud.

Lysin. (aminosyre). Bindeled i protein.

Cellevægsstoffer / fibre. (NDF / ADF). Består af cellulose, hemicellulose og lignin. Jo højere procenttal, jo grovere er stråene. Grove strå giver en god lang tyggetid og god spytproduktion.

Sukkerstoffer I. Nogle af de vigtigste tal i en analyse, da heste er sensitive overfor sukker. Vores analyse indeholder 3 tests af sukker. Første test viser de simple sukkerstoffer inklusiv fruktan = de mindre farlige sukkerstoffer, der delvis kan opløses og udvaskes ved iblødsætning i vand.

Sukkerstoffer II. Anden test viser simple sukkerstoffer eksklusiv fruktan (sucrose, laktose, maltose) = de farlige sukkerstoffer der ikke kan opløses/udvaskes .

Sukkerstoffer III. Tredje test viser Glucosemolekyler der sammen med sukkerstivelse har en kraftig elevator-effekt på blodsukker. Test II og III for sukkerstoffer er vigtige tal, hvis man har heste med tendens til forfangenhed.

Mineraler. Testtallet er et samlet tal, og er ikke specificeret for de enkelte mineraler, dette vil kræve en ekstra analyse.

Opbevaring af hø og wraphø

Det er vigtigt at hø opbevares absolut tørt og støvfrit. Støv fra dårlig opbevaring og fra forkert bjerget hø der danner svampesporer er yderst skadeligt for heste (luftvejsproblemer, hoste). Wraphø der er indpakket i 6 - 8 lag plast kan opbevares både ude og inde. Pas på indpakningen ved transport, samt mus og store fugle der kan lave hul i indpakningen under opbevaring.

................................

HVAD ER DET ???

pH værdi i wraphø

Måleenhed, skala 0 > 14. Under 7 = surt. Over 7 = basisk. (Vand har neutral værdi omkring 7). Wrap og wraphø har lavt pH værdi, så hvis din hest har mavekatar / mavesår skal du være ekstra opmærksom hvis du fodrer med wrap med en kraftig sur lugt som er tegn på lavt pH. (hesten får tynd mave, og bliver sløv og uoplagt i arbejde).

Ensileringsproces

Når en balle er blevet wrappet (lufttæt indpakning) forsvinder ilten og uønskede bakterier der har behov for ilt dør. Mælkesyrebakterier udnytter nu glukosen i græsset og omdanner en del af denne til mælkesyre. Efterhånden som mælkesyre dannes, sker ensileringen og pH værdien falder.

Processen er den samme, om det er wrap til køer, produceret af fugtigt rajgræs med meget højt sukkerindhold og næsten ingen fibre, eller sådan som vi har valgt at producere wraphø på. Vi bruger græs der er 60-70% i blomst når det høstes (mange fibre) og græsset ligger til tørring på marken ligesom almindeligt hø før indpakning. Vi skal dog passe på at græsset ikke er for tørt når det pakkes ind, da det kan give fejlgæring.

Wrappen er klar til brug 8 uger efter indpakning.