Produktion - græstyper

Hø og wraphø, specielt til heste der ikke tåler højt sukkerindhold

Marken er tilsået med græsblanding tilsat lucerne. Se tekst fra frøfirma herunder.

Heste Strukturgræs nr. 406667 er en specialblanding der er ekstra god til heste der dårligt tåler de almindelige græsblandinger og har behov for struktur-rigt hø/wrap med lavt indhold af sukker. Ved korrekt bjergning vil der være ekstra lang tyggetid på denne blanding. Heste Strukturgræs er velegnet til hø og wrap produktion. INDHOLD: 20% swaj + 20% ragnar + 20% liherold + 15% licarta + 15% lato + 5% tagera + 5% donata.

Lucerne SW Nexus nr. 321304. Tilmeldt Danske Sortsafprøvninger.

Den færdige frøblanding der bruges indeholder 95% Heste Strukturgræs og 5% lucerne.

LEVERING DIREKTE VED STALDDØREN

grovfoder til heste - hvordan ?

Hø lavet på specialgræsser

Vi laver udelukkende hø og wraphø på specialgræsser. Marken er vedligeholdt med kalk og gødning og er sprøjtefri. Sådan høster vi: På førstedagen skårlægges græsset og straks efter spredes græsset ud i et jævnt lag. De efterfølgende dage vendes græsset minimum en gang dagligt, senere i forløbet vendes græsset (der nu næsten er hø) hver anden dag. Sidste dag bliver høet revet sammen, der udtages prøver til analyse, og høet presses i baller og køres på lager. Vejret betyder rigtig meget for antal dage fra skårlægning til høsten er i hus.

Wraphø lavet på specialgræsser

Wraphø høstes på samme tidspunkt og på samme måde som hø, men ligger færre dage på marken før det presses og wrappes. Kendetegn på godt og korrekt bjerget wraphø: Duft som blanding af sød tobak / hø. En åbnet balle er frisk i meget lang tid, bliver ikke varm og danner ikke skimmel.

Analyseprøver

Sådan tester vi HØ: Der udtages prøver fordelt over hele marken ½ time før høet presses i baller. Prøverne pakkes lufttæt og sendes straks til laboratoriet.

Sådan tester vi WRAPHØ: Prøver udtages 8 uger efter indpakning, når wrappen er klar til brug. Med et specialbor bores 60 cm. lange prøver ud af udvalgte baller. Prøverne pakkes lufttæt og indsendes straks efter udtagning. Se billede

Vi tester for følgende:

Tørstofindhold. (Angives altid i procenter. Højt tørstofindhold er tegn på god holdbarhed og god kvalitet, dog med en max.-grænse for hø omkring 90%.

Fordøjeligt energi. (Viser hvor meger energi der er i foderet, eller sagt på en anden måde: hvor mange kalorier hesten får. Vi får målt i megajoules MJ med en tabel for omregning til danske foderenheder FE).

Råprotein. (Et af kroppens vigtige byggesten. Vigtig for vedligeholdelse af kroppen, herunder bl.a. muskler, hove, hår og hud).

Lysin. (aminosyre, vigtigt bindeled i protein).

Cellevægsstoffer / fibre. (Forkortes ADF og NDF. Består af cellulose, hemicellulose og lignin. Jo højere procenttal, jo grovere er stråene. Grove strå giver en god lang tyggetid og god spytproduktion).

Sukkerstoffer. (Nogle af de vigtigste tal i en analyse, da heste er sensitive overfor sukker. Vores analyse indeholder 3 tests af sukker. Første test viser de simple sukkerstoffer inklusiv fruktan = de ikke farlige sukkerstoffer).

Sukkerstivelse. (Anden test viser sukkerstoffer eksklusiv fruktan = de farlige sukkerstoffer).

Glucosemolekyler. (Tredje test viser glucosemolekyler der har en kraftig elevator-effekt på blodsukker. Meget vigtigt tal, hvis man har heste med tendens til forfangenhed. Hører sammen med sukkerstivelse, men testes seperat).

Mineraler. (inklusiv stivelse, pektin og olie. Testtallet er et samlet tal, og ikke specificeret for de enkelte dele).

Opbevaring af hø og wraphø

Det er vigtigt at hø opbevares absolut tørt og støvfrit. Støv fra dårlig opbevaring og fra forkert bjerget hø der danner svampesporer er yderst skadeligt for heste (luftvejsproblemer, hoste). Wraphø der er indpakket i 6 - 8 lag plast kan opbevares både ude og inde. Pas på indpakningen ved transport, samt mus og store fugle der kan lave hul i indpakningen under opbevaring.

................................

HVAD ER DET ???

Ph værdi i wraphø

Måleenhed, skala 0 > 14. Under 7 = surt. Over 7 = basisk. (Vand har neutral værdi omkring 7). Wrap og wraphø har lavt Ph værdi, så hvis din hest har mavekatar / mavesår skal du være ekstra opmærksom hvis du fodrer med wrap med en kraftig sur lugt som er tegn på lavt Ph. (hesten får tynd mave, bliver sløv og uoplagt i arbejde, og protesterer måske mod at få sadel på).

Ensileringsproces

Når en balle er blevet wrappet (lufttæt indpakning) forsvinder ilten og uønskede bakterier der har behov for ilt dør. Mælkesyrebakterier udnytter nu glukosen (sukkeret) i græsset og omdanner en del af denne til mælkesyre. Efterhånden som mælkesyre dannes, sker ensileringen og PHværdien falder. Ved wraphø til heste bruges græs der er delvis i blomst når det høstes samt græsset ligger til tørring på marken før indpakning. Wrappen er klar til brug 8 uger efter indpakning.